To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Wieś lokowana na 70 łanach, na prawie chełmińskim, na pruskim terytorium Gudikus, dnia 19 maja 1352, przez kapitułę warmińską.