DOROSŁĄ MIŁOŚĆ, wieczór walentynkowy 18+
22.02.2019 Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie.

13-01-2019 * Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Biesalu * Zebrano 11726,10 PLN