Uroczystość poświęcenia i przekazania nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Gietrzwałdzie i OSP w Sząbruku
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej * 19-11-2017.

 Samochody trafiły do Gminy Gietrzwałd dzięki pozyskanym dotacjom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020