Koncert "It's not the end" * POST SCRIPTUM
Organizator: Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Absolwenci Gminnego Gimnazjum w Gietrzwałdzie oraz Artyści-Goście.
Koncert stał się też okazją do podziękowań Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie Pawłowi Jarząbkowi za dotychczasową działalność na rzecz Kultury w Gminie Gietrzwałd oraz prawą osobowość.
Miejsce nagrania: Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie