31-03-2019 * Wielkopostny spektakl słowno-muzyczny pt: "Twój wybór"
Sala gimnastyczna Gimnazjum Gminnego im. ks. Wojciecha Zinka w Gietrzwałdzie

Wykonawcy: Młodzież szkół gietrzwałdzkich oraz z Biesala, Chór Warmii i Mazur

Organizatorzy: Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Gietrzwałdzie oraz Gok